Chủ đề: Kinh tế

Mặc dù xuất hiện từ rất lâu nhưng khái niệm về doanh nghiệp xã hội (DNXH) vẫn đang là đề tài tranh luận tại nhiều nước trên thế giới cũng như ở Việt Nam. Bởi tính…

Cạnh tranh là khái niệm không mới trong đời sống xã hội, có thể nhìn thấy cạnh tranh trong mọi mặt của cuộc sống. Cạnh tranh và khả năng cạnh tranh giúp con người phát…