Hoa tiêu tri thức là chuyên trang tập hợp, chia sẻ, thảo luận kiến thức khoa học về các ngành, lĩnh vực khoa học như: kinh tế, văn hóa, xã hội, giáo dục, du lịch, nghệ thuật, chính sách, quản lý nhà nước…

Mục đích

Mục đích là “hoa tiêu” – định hướng, cung cấp thông tin khoa học tin cậy, phục vụ các nhà khoa học, nhà nghiên cứu, sinh viên, học sinh. Đồng thời chủ động chia sẻ, lan tỏa tri thức, phổ biến rộng rãi kiến thức đến tất cả mọi người, rút ngắn thời gian nghiên cứu, tìm hiểu, qua đó rút ngắn chuỗi nghiên cứu của các nhà khoa học… tạo hệ sinh thái thông tin khoa học đa dạng, phong phú. Qua đó Hoa tiêu tri thức hy vọng cung cấp được những thông tin căn bản nhất, thiết yếu nhất cho các nhà khoa học, nhà nghiên cứu, sinh viên, học sinh và những người dân nâng cao tri thức, hiểu biết.

Phương châm hoạt động

Phương châm hoạt động chính của Hoa tiêu tri thức là “Thông tin, tri thức là tài sản chung của toàn nhân loại”, chính vì vậy chúng tôi sẽ cố gắng kết nối các lĩnh vực tri thức, kết nối các nhà nghiên cứu, tập hợp, phổ biến, chia sẻ thông tin khoa học một cách đầy đủ, tin cậy nhất, đồng thời tiếp tục bổ sung, mở rộng thêm chủ đề nghiên cứu khác.

Định hướng

– Hoa tiêu tri thức sẽ kết nối, tập hợp các nhà khoa học để cung cấp tới bạn đọc thông tin bao trùm mọi lĩnh vực tri thức.  Hiện tại Hoa tiêu tri thức đang tiếp tục phối hợp với các nhà khoa học, các nhà nghiên cứu để có được những bài viết chất lượng nhất cung cấp tới các bạn đúng với tinh thần là trang Hoa tiêu tri thức trên biển tri thức mênh mông rộng lớn.

– Xây dựng hệ sinh thái tri thức phục vụ nghiên cứu khoa học: Nghiên cứu lý luận, nghiên cứu tổng quan, cung cấp các gói dịch vụ hỗ trợ nghiên cứu và xây dựng các ứng dụng (apps) tương tác thông tin nghiên cứu trong điều kiện kỹ thuật cho phép…

Mong muốn

Là website mới ra đời, đang trong quá trình xây dựng, để Hoa tiêu tri thức tiếp tục phát triển lớn mạnh, là diễn đàn trao đổi tri thức, là địa chỉ tin cậy của các nhà khoa học, nhà nghiên cứu, chúng tôi rất mong nhận được sự ủng hộ, hợp tác, đóng góp nội dung thông tin từ các nhà khoa học, nhà nghiên cứu trong và ngoài nước. Đồng thời chúng tôi cũng mong nhận được sự đánh giá, phản biện, góp ý từ bạn đọc nhằn tiếp tục hoàn thiện nội dung, hoàn thiện cấu trúc bài viết.

Trân trọng cảm ơn các nhà khoa học, các chuyên gia đã đóng góp nội dung, tham gia phản biện, chỉnh sửa bài viết. Cảm ơn bạn đọc đã đồng hành, ủng hộ, cổ vũ chúng tôi, đó là động lực, là năng lượng tích cực giúp chúng tôi tiếp tục hoàn thiện hệ sinh thái nghiên cứu khoa học trong thời gian tới.

Chúng tôi luôn chào đón tất cả mọi người, vui lòng liên hệ qua e-mail: hoatieuinfo@gmail.com

Nhóm điều hành Hoa tiêu tri thức