Chủ đề: Văn hóa – Nghệ thuật

Từ lịch sử sơ khai của xã hội loài người, từ khi cất tiếng khóc chào đời, con người thông qua tự nhiên đã biết đến âm nhạc. Âm nhạc là loại hình nghệ thuật…